Hjelpesenter for boligkjøper
Hei boligkjøper, finn svaret her!

Saker - Opprett en sak

Sak, reklamasjon, garanti

Saker i Bygr

Dette er en kort veiviser for å vise hvordan du oppretter saker i Bygr. Både saker fra overtakelsesprotokoll og reklamasjonssaker håndteres i ettermarkedsportalen. Dette skrivet gjør rede for hvordan du bruker Bygr til å melde inn saker og ser status på disse.

Oversikt over saker

Trykk på saker i menyen til venstre når du er inne i ettermarkedsportalen. Her inne oppretter du nye saker og har samtidig full oversikt over alle saker, samt status på disse. Sakene dine kan ha tre ulike statuser: Under behandling, fullført eller avvist. Både ved status fullført og status avvist vil du få en skriftlig begrunnelse som du kan lese ved å klikke deg inn på det aktuelle sakskortet.

Har du fått en ny melding eller en sak har endret status vil dette vises med et merke over saker i hovedmenyen på venstre side. Se utklipp under.

 

Inne på saker kan du gjøre følgende.

  • Se status på de forskjellige sakene
  • Skrive eller motta melding til/fra utbygger i hver enkelt sak
  • Legge ved vedlegg i melding. Om du bruker mobilen eller Ipad kan du bruke bildefunksjonen for å legge ved et bilde.
  • Se saksbeskrivelsen
  • Opprette en sak (forklares mer i neste kapittel)
Notion image
 

Opprett en sak (punkt eller reklamasjon)

  • Trykk opprett sak+ øverst til høyre som vist i bildet over.
  • Tittel: Legg inn en beskrivende tittel.
  • Beskrivelse: Om saken trenger ytterligere beskrivelser gjør du dette i neste felt. Mer informasjon vil gjøre det enklere å forstå saken.
  • Rom: Velg romme hvor saken hører til. Her kan det velges flere rom om det er relevant.
  • Vedlegg: last opp bilder eller dokumenter for å hjelpe utbygger med å forstå problemet bedre og løse det så raskt som mulig. Bruker du mobil eller Ipad kan en knipse og legge inn bilder på direkten. Se kapittel under for mer info.
Notion image
 
 
Fikk du svar på det du lurte på?
😞
😐
🤩