Hjelpesenter for boligkjøper
Hei boligkjøper, finn svaret her!

Dokumenter

Planløsning og annen praktisk dokumentasjon

Inne på siden dokumenter vil du se alle dokumenter som er relevant for din bolig. Typiske dokumenter er:

  • Kontraktstegning - Viser boligens planløsning og beskrivelse av romtype. Målestokk er ofte oppgitt på kontraktstegningen.
  • Elektrotegning - Viser hvor alle stikkontakter, brytere/dimmere, sikringsskap, fordelerskap, utebelysning, etc. er plassert. En EL-tegning inneholder som oftest en tegnebeskrivelse som forklarer de ulike symbolene.
  • Kjøkkentegning - Viser ofte en målsatt oversikt over alle kjøkkenmoduler spesifikt for kjøkkenet i din bolig.
  • Andre dokumenter - informasjonsbrev og tegninger som prosjektet mener er relevant for deg vil også bli lagt ut her.
  • ordrebekreftelser på bestilte tilvalg og endringer vil også vises her (i tillegg til at det sendes på e-post).
 
Notion image

Det er mulig å Laste ned alle dokumenter ved å trykke på last ned. Da laster du ned en PDF som lagres på din maskin.

Trykker du på historikk kan du se hvilken versjon av dokumentet som er aktiv (hvis denne har blitt korrigert underveis)

Notion image
 
Fikk du svar på det du lurte på?
😞
😐
🤩