Hjelpesenter for boligkjøper
Hei boligkjøper, finn svaret her!

Hvis du har kjøpt (har bruker i) mer enn én bolig

flere boliger, eier av flere leiligheter

Skal du utføre tilvalg eller følge opp saker i mer enn én bolig? Eller er du (av ulike praktiske årsaker) registrert som kjøper på flere boliger? Enten du har kjøpt flere boliger, er styremedlem og har tilgang til fellesareal eller er eiendomsmegler med bruker knyttet til flere salgsobjekter har du muligheten til å veksle mellom disse ved å gå til firkanten øverst i høyre hjørne når du er logget inn i Bygr.

I motsetning til sirkelen (som representerer brukeren din) er firkanten, til venstre for denne, boligen du står i for øyeblikket. Du kan enkelt skifte mellom boliger ved å trykke på firkanten og deretter velge en av de andre gjenkjennelige bolignavnene under streken. Boligen som vises øverst er den du for øyeblikket er inne på.

Notion image

Om du har to ulike boliger registrert i Bygr på samme bruker kan du fint veksle mellom visningen av disse uavhengig om de er i samme eller i ulike byggeprosjekter.

 
Fikk du svar på det du lurte på?
😞
😐
🤩